Új helyen, új lendülettel folytatja munkáját a Correltech Laboratórium

Új helyen, új lendülettel folytatja munkáját a Correltech Laboratórium

Az ADEXGO Kft. Correltech Laboratóriuma új helyre költözött, 2024 januárjától megújult környezetben folytatódik a magas színvonalú szakmai tevékenység. A jelentősen kibővült laboratórium számos pályázati és piaci munka megvalósításának helyszíne lesz. Az idei évben záruló EUREKA és PIACI KFI pályázataink műszeres aromaelemzéseit és NIRS vizsgálatait továbbra is a Correltech Laboratórium munkatársai végzik. Emellett a laboratórium kiemelt tevékenysége a NIR spektroszkópiához kapcsolódó hardver-, szoftver- és módszerfejlesztés, továbbá a piaci partnerektől érkező minták aromavizsgálata.

Munkatársaink 2023-ban több szakmai fórumon is bemutatták eredményeinket. Korábbi, ivarzásvizsgálattal kapcsolatos eredményeinket a római Nemzetközi Aquaphotomics Konferencián mutattuk be. Borok aromavizsgálatával kapcsolatban a budapesti „Biosystems and Food Engineering” Nemzetközi Konferencián állítottunk ki posztert, a tömegtakarmányok és tejtermékek NIRS vizsgálatainak eredményeit Innsbruckban, nemzetközi NIR spektroszkópiai konferencián (International Conference on Near Infrared Spectroscopy), valamint az amszterdami gyorsvizsgálati konferencián (14th Rapid Methods Europe) mutattuk be.

A Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat 2023

A Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat 2023

Az ADEXGO Kft. és a Vitafort Zrt. a Magyar Állattenyésztésért Termékdíj pályázaton bemutatott közös fejlesztéseikkel évek óta rendszeresen szerez elismerést. A két cég idén közösen nyújtott be pályázatot „EAZYSTIM termékcsalád – Enzimatikus kiegészítő takarmányok és előkeverékek alkalmazása a kérődzők takarmányozásában” címmel „a Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat 2023” Agrár-informatika, Tartástechnológia és Takarmányozás kategóriában, melyet melyet a XXX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok zsűrije I. helyezéssel értékelt.

A pályázó cégek közel négyéves fejlesztőmunkával egy, a hazai tejelő tehén állományok takarmányozásában még nem használt fermentációs kiegészítő takarmány (enzimhatású készítmény, Jefo) magyarországi adaptálását végezték el. A fejlesztés során olyan kombinált hatású termékek kialakítására került sor, amelyekkel nemcsak az etetett takarmányok kedvezőbb energia- és táplálóanyag hasznosulása érhető el, hanem a hagyományos TMR (teljes értékű takarmánykeverék) és a robotfejésben alkalmazott PMR (részleges takarmánykeverék) adagok hiányosságai is csökkenthetőek.

A pályázó cégek által végzett vizsgálatok eredményei alapján a termékcsalád alkalmazása esetén javul a napi tejtermelés, nő a tejjel megtermelt fehérje, illetve zsír mennyisége, mérséklődik a tej szomatikus sejtszáma és a nyári hőstressz esetén lassabban és enyhébb mértékben csökken a tejtermelés.

A termékcsalád alkalmazásának előnye, hogy etetésével a tömegtakarmányok táplálóanyag- és energiatartalma jobban hasznosul, így a napi takarmányadagban (TMR) az abrak részarányát csökkenteni lehet, amely az anyagforgalmi megbetegedések előfordulását is mérsékelheti. További előny, hogy a kidolgozott takarmányozási elvet a korszerű, robotfejésben használt takarmányadagokra (PMR) is könnyen adaptálni lehet.


Cégünk az UBM Feed Zrt.-vel és a Szegedi Tudományegyetemmel közösen benyújtott pályázatával is kiemelkedő eredményt ért el Állategészségügy, Szaporodásbiológia és Élelmiszeripar kategóriában. Az „Új szemléletű diagnosztikai eljárás és MSB-MET mérőrendszer, kiegészítő takarmányok szaporodásbiológiai folyamatokra gyakorolt fiziológiás változásainak megfigyeléséhez az állattenyésztésben” című pályaművet szintén I. helyezéssel értékelte a bíráló bizottság.

A benyújtott pályázati anyag egy új szemléletű diagnosztikai eljárást mutat be, amely a zsigeri szervek simaizmai által generált mioelektromos hullámok (EGIG) mérésén, és a mért adatok gyors, automatikus szoftveres értékelésén alapul. A mérőműszer gyakorlati fejlesztését és tesztelését a Szegedi Tudományegyetem végezte laboratóriumi állatok segítségével. A pályázat keretén belül az ADEXGO Kft. és az UBM Feed Zrt. közösen fejlesztett ki olyan omega-3 zsírsavtartalmú kiegészítő és késztakarmányokat, amelyek általános egészségi állapotra és a szaporodásbiológiára gyakorolt pozitív hatásait az újszerű diagnosztikai eljárás segítségével igazolni lehetett.

A kifejlesztett miográfiás mérőrendszer telepi körülmények között alkalmas a fialás időpontjának előjelzésére és a jelentkező tartási és takarmányozási stresszhelyzetek kimutatására. Az ADEXGO Kft. által fejlesztett, NIR spektroszkópiára és műszeres aromaelemzésre alapozott gyorsvizsgálati metodika képes a speciális zsírsavösszetételű sertéstakarmányok összetételének és illatanyagainak jellemzésére, valamint az ivarzás előrejelzésére.

A résztvevő vállalkozások és a tudásközpont között kialakult K+F együttműködés eredményeképpen korábban két szabadalmaztatott eljárás (P1600660, PCT/HU2017/150054, P1200741) is született.

Sajtóközlemény – 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00245

Sajtóközlemény – 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00245

A Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati kiírásra a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft., az ADEXGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., az MDE Orvosbiológiai Kutató, Fejlesztő, Gyártó Kft. és a Pécsi Tudományegyetem 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00245 azonosító számon pályázatot nyújtott be „Intelligens technológiai alapokra épülő komplex prevenciós és rehabilitációs diagnosztika és terápia kifejlesztése mérőrendszeri háttérrel, a mozgásgyógyszer és a táplálkozás alkalmazásával” címmel. A kedvezményezettek a projekt megvalósítására 467 239 070 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A projekt célja olyan tudományosan megalapozott diagnosztika és terápia kialakítása, amellyel preventív módon lehet hatni a gyermekek, serdülők és a fiatalok egészségi állapotának alakulására, amelyet hatékonyan lehet alkalmazni a már kialakult krónikus betegségek rehabilitációs programjában is.

A 2021 nyarán indult 3 éves projektben az ADEXGO Kft. feladatai között szerepel olyan kiegészítő takarmányok fejlesztése, amelyekkel az intenzíven termelő kérődző állatok energia-, szénhidrát- és fehérjeellátását lehet kombinált formában javítani. Cél továbbá egy új, innovatív gyártástechnológia kialakítása is, amellyel csökkenthető lehet bizonyos táplálóanyagok bendőbeli lebomlását. A fejlesztések eredményeit felhasználva olyan prototípus tejtermékek előállítására kerülhet sor, amelyek fizikai, kémiai, mikrobiológiai, érzékszervi és szenzoros vizsgálatával, valamint az egészségvédő hatású élelmiszer-alapanyagok gyártását biztosító kiegészítő takarmányok minőségbiztosítási rendszerének kialakításával a Társaság elérheti a munkatervben kitűzött céljait.

Az ADEXGO Kft. a projektet balatonfüredi keverő üzemében, valamint herceghalmi CORRELTECH® laboratóriumában valósítja meg.

 

 

 

 

Sajtóközlemény – 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00245

Sajtóközlemény – 2019-2.1.1-EUREKA

Az ADEXGO Kft. és a Széchenyi István Egyetem „Élesztők helyi biodiverzitásának kiaknázása a borkészítésben – a borok objektív jellemzését és azonosítását lehetővé tevő komplex minőségvizsgálati technológia kidolgozása” címmel közös, nemzetközi EUREKA pályázatban vesz részt.

A román SC ICA Research and Development SRL vállalat vezetésével, az ADEXGO Kft. és a Széchenyi István Egyetem, valamint további 2 román partner, a SC Pharmacorp Innovation SRL és a University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest (USAMVB) konzorciumi formában pályázatot nyert a nemzetközi EUREKA programban. A hazai résztvevők a projektben vállalt feladataik megvalósításához az „EUREKA programban való magyar részvétel támogatása (2019-2.1.1-EUREKA)” című pályázaton összesen 68 828 812 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A projekt fő célja új, innovatív eljárások kidolgozása a borkészítés és a borvizsgálat terén. A hazai konzorcium tagjai a 3 éves projekt keretében komplex műszeres gyorsvizsgálati metodikát dolgoznak ki a borok objektív minősítésére, elektronikus aromaelemzést és közeli-infravörös spektroszkópiás módszertant felhasználva. A módszer kidolgozásával lehetővé válik a borok minőségének objektív leírása, a borhibák és borbetegségek korai kimutatása. Az eljárás a borászatokban zajló minőségvizsgálatok és hatósági vizsgálatok során egyaránt innovatív objektív eszközt jelenthet, továbbá az élelmiszeripar egyéb területein, illetve a takarmányiparban előállított késztermékek minőségi paramétereinek meghatározására is alkalmas lehet.

A projekt az ADEXGO Kft. herceghalmi CORRELTECH® laboratóriumában, valamint a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Élelmiszertudományi Tanszékén valósul meg.

 

 

 

 

Új, élesztőtartalmú kiegészítő takarmánnyal bővítettük termékkínálatunkat

Cégünk 2020. év végén záruló, konzorciumi formában megvalósuló, nemzetközi EUREKA pályázatának (EUREKA_16) eredményeképp, egy fermentációs úton előállított, cink-, vitamin- és élesztőtartalmú kiegészítő takarmánnyal (ZINCOPPYEAST) bővítette termékkínálatát. Az innovatív, szabadalmaztatott gyártástechnológiai eljárással készülő takarmány 2021 januárjától van jelen kínálatunkban, amelyet a gazdasági haszonállatok (baromfi, sertés, kérődző, nyúl) tartásával és tenyésztésével foglalkozó cégek, illetve a takarmányforgalmazó vállalkozások figyelmébe ajánlunk. A projekt keretében elvégzett etetési, kémiai és érzékszervi vizsgálatok alapján a kiegészítő takarmány még alacsony koncentrációban is homogénen bekeverhető az előkeverékekbe (premix, koncentrátum) és késztakarmányokba, és alkalmazása nincs negatív hatással az élelmiszer-alapanyagok illatára és ízére. Etetése kedvezőbb tojástermelést eredményezett, és az egyéb naturális termelési paramétereket is pozitívan befolyásolta.

Sajtóközlemény – EUREKA_16

Sajtóközlemény – EUREKA_16

Zárult az ADEXGO Kft. és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem „Új típusú takarmánykiegészítő fejlesztése az állatok termelési mutatóinak javítására” című nemzetközi pályázata.

 

Az ADEXGO Kft. és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet, Élelmiszerkémia és Analitika Tanszéke, valamint további 4 román projektpartner közös, konzorciumi formában megvalósuló nemzetközi pályázata (EUREKA_16) 2020. december 31-én zárult. A magyar részvevők a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyertek vissza nem térítendő támogatást.

A projekt fő célja új, innovatív takarmánykiegészítő termék létrehozása főként baromfitenyésztő vállalatok részére. A 3 éves projekt keretében kifejlesztettek és teszteltek (laborvizsgálatok, etetési kísérlet) egy fermentációs úton előállított, cink-, vitamin- és élesztőtartalmú takarmányt (ZINCOPPYEAST). A kiegészítő takarmány még nagyon alacsony koncentrációban is homogénen, probléma nélkül bekeverhető a gazdasági haszonállatok előkeverékeibe és késztakarmányaiba, illetve magas hőmérséklettel járó takarmánytechnológiai műveletek (pl. extrudálás) mellett is megőrzi stabilitását. A ZINCOPPYEAST-tartalmú tojótápok etetése hatékonyabb tojástermelést eredményez, miközben egyéb naturális termelési paraméterek is javulhatnak. A kiegészítő takarmány használata, humán és műszeres érzékszervi vizsgálatok alapján, nincs kedvezőtlen hatással a tojások érzékszervi (organoleptikus) tulajdonságaira.

A projekt az ADEXGO Kft. balatonfüredi keverőüzemében és herceghalmi CORRELTECH® laboratóriumában, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Élelmiszertudományi és Technológiai Intézetének, Élelmiszerkémia és Analitika Tanszékén valósult meg.

.

Sajtóközlemény – EUREKA_16

Sajtóközlemény – EUREKA_16

 

 

AZ ADEXGO KFT. ÉS A SZENT ISTVÁN EGYETEM „ÚJ TÍPUSÚ TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ FEJLESZTÉSE AZ ÁLLATOK TERMELÉSI MUTATÓINAK JAVÍTÁSÁRA” CÍMMEL KÖZÖS NEMZETKÖZI PROJEKTBEN VESZ RÉSZT

 

A román Avicola Lumina cég vezetésével az Adexgo Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a gödöllői Szent István Egyetem, valamint további 3 román partner (2 gazdasági vállalat és egy Kutató Intézet) Konzorciumi formában pályázatot nyert a nemzetközi EUREKA Danube programban. A hazai résztvevők a projektben vállalt feladataik megvalósításához „Az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása (EUREKA_16)” című pályázaton összesen 50 458 810 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

 

Az „Új típusú takarmánykiegészítő fejlesztése az állatok termelési mutatóinak javítására” című nemzetközi pályázat fő célja új, innovatív takarmánykiegészítő termék létrehozása főként baromfitenyésztő vállalatok részére. A kifejlesztésre kerülő termék fermentációs úton előállított, mikroelemmel (cinkkel) dúsított élesztő és ipari melléktermékként keletkező növényi és gomba eredetű polifenolokat tartalmazó élesztő biomassza keverékének felhasználásával jön létre.

 

 

A Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat 2019

Az ADEXGO Kft. a Vitafort Zrt.-vel közös pályázati munkát nyújtott be „Glüko-Rep – Kombinált kiegészítő takarmány a bőtejelő tehenek szaporodásbiológia problémának javítására” címmel a „Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat 2019” Takarmányozás, állategészségügy kategóriában, melyet a XXVI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok zsűrije I. helyezéssel értékelt.

Mindkét pályázó cég komoly hangsúlyt fektet a bőtejelő tehenek energiaellátásának kérdéskörére, aminek következtében kiterjedt szakmai ismeretekkel, számos saját fejlesztésű termékkel rendelkeznek, és jelentős a piaci szerepvállalásuk az adott témában, mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban. A költséghatékony takarmányozás és termelésoptimalizált energiaellátás mellett az energiafüggő szaporodásbiológia zavarok kockázatának takarmányozás útján történő csökkentése elsődleges feladatként nőtte ki magát az utóbbi években. A pályázatra nevezett termék („Glüko-Rep”), többéves közös forgalmazási múltra visszatekintő együttműködés eredményeként jött létre. A két cég adott témában betöltött szerepe olyan termék kidolgozását sürgette, mellyel az energiafüggő szaporodásbiológiai zavarok és a termelést csökkentő korai magzatvesztés mértéke is sikeresen mérsékelhető.

 

Az I. helyezés mellett cégünk elismerésben részesült „Correltech, az ADEXGO Kft. korrelatív gyorsvizsgálati technológiákra épülő szolgáltatáscsomagja címmel benyújtott pályázatával.

Mivel cégünk alaptevékenysége a speciális igényeket kielégítő kiegészítő takarmányok fejlesztése, valamint alternatív takarmányozási protokollok kidolgozása, az utóbbi években kiemelt hangsúlyt fektettünk a takarmányok és az előállított állati termékek minőségi paramétereinek, köztük az érzékszervi jellemzők vizsgálatára, azok változásának objektív leírására. A korrelatív technikákkal foglalkozó tevékenységünket (szaktanácsadás, kutatás) 2018 elején kezdtük meg hazai takarmány- és élelmiszeripari vállalkozásokkal együttműködve. Saját vizsgálati protokolljaink kidolgozására 2019 januárjában gyorsvizsgálati technikákat felvonultató laboratóriumot állítottunk fel Herceghalomban, és az ilyen irányú innovációs tevékenységünket új, Correltech® üzletágunkba szerveztük.

A Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat 2018

A Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat 2018

Az Adexgo Kft. és a Vitafort Zrt. évek óta elismerésben részesül a Magyar Állattenyésztésért Termékdíj pályázaton bemutatott közös fejlesztéseikkel. Az idei évben a kanadai Jefo Nutrition Inc. vállalattal nyújtottak be közös pályázati munkát „Egyedi összetételű védett vitamin termékcsalád” címmel a „Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat 2018” Agrár-informatika, Tartástechnológia és Takarmányozás kategóriában, melyet a XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok zsűrije nagydíjjal értékelt.

A témaválasztás időszerűségét igazolja az elmúlt időszakban tapasztalt vitamin árrobbanás. A pályázatban bemutatott védett vitamin program újszerűnek számít a hazai takarmányozásban, hiszen eddig a vitaminok jórészt natúr formában voltak jelen a kérődzők takarmányaiban.
A pályázó cégek közös termék- és gyártástechnológiai fejlesztésbe kezdtek, melynek eredményeként 2018. év elején elindult az új termékcsalád első tagjainak piaci bevezetése is. Fejlesztési terveik között szerepel a termékcsalád további vitaminokkal (pl. B-csoportbeli vitaminok) történő kiegészítése, melyek összetételük és bendővédettségük révén hatékonyan képesek támogatni a tejelő tehenek egészségét, termelési és szaporodásbiológiai teljesítményét olyan fokozottan érzékeny időszakokban is, mint amilyen például a nyári hőstressz periódusa.

A nagydíj mellett cégünk az Állategészségügy, Szaporodásbiológia és Élelmiszeripar kategóriában is kiemelkedő eredményt ért el „Koncentrált n-3 zsírsavforrások” és „Egészségvédő hatású tej- és tojásalapú élelmiszer prototípusok fejlesztése” címmel benyújtott pályázataival. A zsűri mindkét munkát II. helyezéssel értékelte.

A „Koncentrált n-3 zsírsavforrások” téma keretében bemutattuk, hogy az Adexgo Kft. munkatársai olyan gyártástechnológiát dolgoztak ki, melynek segítségével a nagy n-3 zsírsavtartalmú folyékony olajforrásokat (halolaj, lenolaj) szilárd formájú keverékké alakítják. A hároméves fejlesztőmunka során megoldották a porított és a bendővédett kiegészítő takarmányok eltarthatóságával kapcsolatos problémákat (pl. avasodás, peroxidképződés kiküszöbölése), és külön termékcsaládot hoztak létre a monogasztrikus (elsősorban a tenyészkocáknak, -kanoknak és malacoknak), illetve a kérődző állatoknak (az intenzív tej- és hústermelő szarvasmarháknak, juhoknak és kecskéknek). Megállapították, hogy a kifejlesztett koncentrált n-3 zsírsavakat tartalmazó termékcsalád az állatok termelési, szaporodásbiológiai tulajdonságainak javítása mellett alkalmas arra is, hogy etetésükkel egészségvédő hatású élelmiszereket és alapanyagokat állítsanak elő. Az elmúlt években – hazai és külföldi partnercégek segítségével – mindkét fejlesztési irányban megtörtént a termékek sikeres piaci bevezetése.

Az „Egészségvédő hatású tej- és tojásalapú élelmiszer prototípusok fejlesztése” című pályázati munka egy ötéves projekt (2013-2018) cégünk által végzett fejlesztőmunka eredményeit mutatta be. A táplálkozással összefüggő betegségek (metabolikus szindróma, MS) kockázatának kezelésére egy 25 tagból álló nemzetközi konzorciumi együttműködés jött létre, mely a témát egy Európai Uniós (FP-7) támogatásban részesített pályázat keretében dolgozta fel. A kutatások és az innováció központi kérdése az volt, hogyan lehet a táplálkozással összefüggő betegségek kockázatát a minimálisra szorítani úgy, hogy az arra hajlamos embereknél a napi rutin feladatok megtartása mellett, gyógyszeres segítség nélkül lehessen elérni a kívánt eredményt. A projekt során termék- és technológiafejlesztések, valamint tudományosan megalapozott elméletek gyakorlatba történő átültetése valósult meg.

 

Köszönjük a bíráló bizottság megtisztelő elismerését!